Кордицепс мілітаріс. Найцікавіщі факти

Гриби роду Cordyceps багато століть є традиційними ліками та засобом профілактики східної медицини. Сполуки, що входять до складу цього лікарського гриба, покращують стан імунної системи, посилюють резистентність до різних патогенних мікроорганізмів, мають протипухлинну дію, підвищують адаптаційні можливості організму, мають антиоксидантну активність, перешкоджають процесам старіння.

Кордицепс склад

Полісахариди що входять до складу Cordyceps мають протипухлинну, імуномодулюючу, антиоксидантну, протизапальну та гіпоглікемічну дію, знижують рівень холестерину в крові, зменшують тяжкість та тривалість побічних ефектів, пов'язаних з хіміо- та радіотерапією.

Нуклеозид Кордицепін відомий різноманітними нутрицевтичними та терапевтичними можливостями, такими як антидіабетичний, антигіперліпідемічний, протигрибковий, протизапальний, імуномодулюючий, антиоксидантний, омолоджувальний, протираковий, противірусний, гепатозахисний, гіпосексуальний, серцево-судинні захворювання , протималярійний, антиостеопоротичний, протиартритний, засіб тощо, що робить його найціннішим лікарським грибом для підтримки доброго здоров’я.

Кордицепс у природі

Життєвий цикл Cordyceps настільки незвичайний, що китайські медики до XVII-XVIII ст. вважали його двоєдиною істотою: рослиною та комахою одночасно. Частину свого життєвого циклу, який становить кілька місяців, гриб проводить на личинках та лялечках комах, які зимують у ґрунті. Паразитує він і в тілі деяких видів гусениць, переважно – у шовкопряді Hepialus armoricanus, хоча «не гидує» та іншими комахами (наприклад, мурахами). Спори гриба, потрапляючи на волосисту поверхню комахи, впроваджуються в тіло господаря, гідролізуючи його хітиновий покрив.

В результаті комаха або її личинка гинуть і перетворюються на свого роду «інкубатор» для розвитку повноцінних грибниць кордицепсу. Уражені грибом лялечки комах або гусениці муміфікуються і можуть перебувати без подальшого розвитку 1-2 роки (залежно від погодних умов)

Гусениці живляться корінням рослин, а міцелій (вегетативне тіло гриба) розвивається в тілі гусениці. Зимує Cordyceps у землі у вигляді кокона, чия рогова оболонка, що залишилася від гусениці, служить захистом для тіла гриба. Коли закінчуються запаси личинки, Cordyceps змушений переходити на харчування кореневищами високогірних рослин, наприклад, аконіту, астрагалу та офіопогону. Протягом дворічного циклу розвитку під землею Cordyceps витримує тривале голодування, холод та нестачу кисню. З настанням весни через дихальний отвір на голові гусениці виростає одиночне плодове тіло, чия основа залишається пов'язаною під землею з головою та тілом гусениці. На початку літа гусениця гине і з неї виростає молодий гриб розміром близько 5 см, а його доросла форма називається Ophiocordyceps sinensis раніше відомий як Cordyceps sinensis або Кордицепс китайський.

Переважно Кордицепс китайський росте в Тибеті. Його також можна знайти в Гімалаях на території Індії, Непалу та Бутану.

Кордицепс у харчових добавках

Із дикого Ophiocordyceps sinensis дуже рідко роблять харчові добавки. Він коштує понад $20 тисяч за кілограм, і є найдорожчим грибом у світі. 

Висока ціна Кордицепс сіненсіс пояснюється тим, що китайські вчені протягом багатьох років не можуть культивувати гриб до стану плодового тіла. Це пов'язано саме з умовою екосистеми де він росте.

Виведено промисловий штам CS-4. Харчові добавки роблять із його міцелію. Купуючи в Китаї добавку Кордицепсу, скоріш за все, ви отримаєте саме СS-4. Хоча правильно назвати його Paecilomyces hepiali. Останні дослідження ДНК показують, що Paecilomyces hepiali, ймовірно, є лише незначною частиною дикого Кордицепса серед багатьох інших видів грибів із ґрунту навколо гусениці та зовнішньої шкіри, а також у середині самої гусені. 

На сьогодні існує єдиний вид Кордицепсу, який у промислових масштабах культивують для отримання плодового тіла. Це Кордицепс мілітаріс (Cordyceps militaris).

Спосіб вирощування навіть не вимагає використання комах. Це означає, що культивований Кордицепс мілітаріс можна вважати веганським, і він має ті ж переваги, що і Кордицепс сіненсіс, без надвисокої вартості.

Кордицепс мілітаріс вирощують на зерновому субстраті. Після того, як міцелій поглинає зерно, виростає плодове тіло. Гриби збирають, сушать і змелюють у порошок. У ньому зберігаються всі корисні сполуки Кордицепсу. А це кордицепін, аденозин, D-маноза, бета-глюкани, олігосахариди, амінокислоти, вітаміни та мінерали.

Кордицепін в Кордицепсі

Кордицепін (3-дезоксіаденозин) вперше був виділений ще в 1950 р. з Cordyceps militaris. Він представляє пуриновий алкалоїд, похідний від нуклеозиду аденозину, який відрізняється відсутністю атома оксигену в 3-му положенні залишку рибози. Кордицепін розчиняється у фізіологічному розчині, теплому спирті або метанолі, але не розчиняється у бензолі, ефірі чи хлороформі, тому в дослідженнях використовуються фізіологічний розчин та натрій-фосфатний буфер як розчинник. Кордицепін вражає багато вірусів, у тому числі аденовіруси, віруси грипу, гепатиту та герпесу; знищує патогенні та хвороботворні бактерії по всьому організму, бореться з більшістю відомих інфекцій

В одному дослідженні був порівняний вміст кордицепіну та інших нуклеозидів серед різних видів Кордицепс. За цими цими данними Кордицепс мілітаріс містить кордицепіну в десятки разів більше, ніж дикий сіненсіc та CS-4

Кордицепінова кислота (ізомер хінінової кислоти) є однією з головних діючих лікарських речовин, виділених із грибов Кордицепс. Кордицепінова кислота ідентифікована як D-манітол.

Аналіз наукових джерел свідчить, що полісахариди грибів роду Cordyceps здатні компенсувати патологічну гіперреактивність як клітинного, так і гуморального імунітету. Ключовим ефектом, за видимим, є регуляція активності транскрипційних факторів і модуляція співвідношення цитокінів. Виявлено участь полісахаридів кордицепса в регуляції рівня IL-2, фактора некрозу опухолі-альфа та запобіганню стимульованої гіперактивації NK-клітин.

Кодицепс для підвищення імунітету

Кілька звітів припускають, що екстракти цього лікарського гриба регулюють імунітет. Пероральне введення водних екстрактів із плодового тіла Кордицепсу мілітаріс у концентрації 20 мг/кг призводило до індукованої секреції інтерферону (ІФН) макрофагами через IL-18.

Було виявлено, що як свіжі, так і висушені екстракти Cordyceps militaris мають еквівалентну імуномодулюючу дію на піддослідних тварин, активованих клофосфамідом (cy) з імунодепресією.

Кількісне дослідження фітохімічних речовин показало, що рівні кордицепіну та аденозину у свіжому та висушеному C. militaris були подібними, тоді як свіжі екстракти містили більше полісахаридів, загальних поліфенолів та загальних флавоноїдів порівняно з висушеними.

Обидва типи екстрактів змінювали пригнічення індексу тимуса та селезінки залежно від дози на моделі хворих мишей. Крім того, ці екстракти були здатні підвищувати рівні секреції IL-2 та IFN-γ у піддослідних тварин.

Екстракт етилового спирту Кордицепсу, який вводили здоровим корейським добровольцям чоловічої статі, посилював клітинно-опосередкований імунітет у дозі 1,5 г/день пероральним шляхом. Дослідники не спостерігали жодних побічних ефектів після лікування тривалістю 4 тижні, зі значним підвищенням рівнів IL-2 та IFN-γ порівняно з групою плацебо. Крім того, завдяки посиленій проліферації Т-клітин і покращеній активності природних клітин-кілерів, цей гриб рекламували як безпечний імуномодулятор для посилення клітинно-опосередкованого імунітету.

В іншому дослідженні екстракти плодових тіл C. militaris продемонстрували потенціал імунної модуляції та антиоксидантну активність у здорових мишей Куньмін. Пероральний прийом різних концентрацій екстрактів, тобто 50, 100 або 200 мг/кг щодня, спричиняв значне підвищення показників тимуса та селезінки. Загальна кількість лейкоцитів, а також моноцитів і лімфоцитів підвищена, нейтрофіли знижені, а еозинофіли і базофіли не зазнали змін. Повідомлялося про збільшення рівнів IL та TNF-α в селезінці та підвищення загальної антиоксидантної здатності, глутатіонпероксидази та SOD спостерігалося в різних органах, таких як серце, нирки та печінка. Ці результати свідчать про реакцію підвищення імунітету у здорових організмів і вказують на позитивний вплив Кордицепса мілітаріс як імуномодулюючого агента.

 

Кордицепс антивірусна дія

Нуклеозидні аналоги, присутні у видах кордицепса, здатні пригнічувати реплікації вірусів. У той же час полісахариди кордицепса модулюють імунну відповідь на вірусні інфекції. Ця комбінація посиленої імунної відповіді та перерваної реплікації вірусу робить кордицепс, особливо C. militaris, одним із найефективніших грибів для боротьби з хронічними вірусними інфекціями.

Екстракт C. militaris використовувався для визначення його захисних ефектів у мишей, інфікованих вірусом грипу A/NWS/33 (H1N1). Профілактичну дію екстрактів C. militaris на віруси досліджували шляхом введення різних доз у 30, 100 або 300 мг/кг на день протягом семи днів інфікованим H1N1 тваринам. Результати показали, що захисний ефект екстрактів можна пояснити пригніченим рівнем TNF-α разом із збільшенням IL-12, природних клітин-кілерів (NK) у експериментальних моделях мишей. Вірусний гепатит часто зустрічається в усьому світі і, якщо його не лікувати, викликає гепатоцелюлярну карциному та цироз печінки. C. militaris продемонстрував помірний анти-HCV потенціал у поєднанні зі стандартними противірусними препаратами (IFN-α або рибавірин) у клітинній системі аналізу реплікації РНК HCV, яка використовується для дослідження противірусної активності

Кордицепс при онкології

Встановлено, що протиопухлиною дією володіють з'єднання нуклеозидної природи грибів роду Кордицепс: кордицепін (3-деоксиаденозин), дидеоксиаденозин. При синтезі нових ділянок ДНК ці з'єднання вбудовуються замість аденозину, порушуючи реплікацію ДНК. Кордицепін інгібує синтез ДНК в ракових клітинах, оскільки в них порушений механізм репарації ДНК. Цім об'яснюють і противірусну дію Кордицепс. На думку ряду авторів, основний протипухлинний ефект кордицепсу пов'язаний із збільшенням активності NK-клітин. При дії екстрактів Cordyceps в пухлинних клітинах збільшується кількість поверхневих антигенів, що робить злоякісні клітини більш помітними для імунної системи.

Прийом препаратів на основі кордицепсу сприяв значному збільшенню фагоцитарної активності макрофагів у експериментальних тварин із лімфомою. В результаті зменшувалися розміри пухлини, підвищувалося виживання тварин.

Кордицепс для лібідо та сексуальної функції

Кордицепс справляє явну користь для чоловічої статевої функції, якщо приймати її протягом певного періоду часу. Анекдотичні дані та звіти з Китаю також вказують на можливу користь для жіночого лібідо.

На основі досліджень на тваринах O. sinensis і C. militaris мають явний вплив на підвищення рівня чоловічих статевих гормонів, покращуючи морфологію яєчок, кількість і якість сперми.

В одному дослідженні на діабетичних щурах які мали значне зниження лібідо та статевої функції. При додаванні до раціону Кордицепсу мілітаріс підвищило їх статеву функцію. Ці результати свідчать про те, що C. militaris має свій ефект афродизіаку, можливо, через активацію вироблення тестостерону та пригнічення окислювального стресу для посилення еректильної функції. 

Кордицепс для фертильності

Кордицепс все частіше використовується провідними фахівцями в області безпліддя, і клінічні дані свідчать про сприятливий вплив кордицепса на жіночу фертильність і успіх ЕКЗ. Частково це може бути пов’язано з його здатністю стимулювати вироблення 17β-естрадіолу (естрогену) через посилення StAR (стероїдогенного гострого регуляторного білка) та експресії ароматази. Як і інші гриби, здатність кордицепса регулювати імунну функцію і, зокрема, активність NK-клітин також може відігравати певну роль.

Здатність Кордицепсу збільшувати вироблення естрогену також має потенціал для лікування постменопаузального остеопорозу

Кордицепс для печінки

Кілька досліджень показали здатність як O. sinensis, так і C. militaris пригнічували фіброз печінки та сприяти відновленню функції печінки. Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) стає важливою проблемою громадського здоров’я, оскільки метаболічний синдром і діабет 2 типу набули епідемічного характеру. У одному дослідженні  виявлено захисний ефект Cordyceps militaris (C. militaris) проти НАЖХП на мишах із ожирінням. Споживання C. militaris значно знизило рівень глюкози в сироватці крові, а також оцінку моделі гомеостазу для інсулінорезистентності (HOMA-IR) у мишей. На додаток до зниження рівня FFA у сироватці C. militaris також значно знизив загальний вміст ліпідів і тригліцеридів у печінці. Активність ALT у сироватці крові та рівні фактора некрозу пухлини-α (TNF-α) та інтерлейкіну-6 (IL-6) були знижені.

Споживання C. militaris підвищувало рівень печінкового глутатіону і знижувало рівень перекису ліпідів. Ці результати вказують на те, що C. militaris може проявляти захисну дію проти розвитку НАЖХП, частково шляхом зменшення запальних цитокінів і покращення антиоксидантного статусу печінки у мишей.

Кордицепс для нирок

Cordyceps militaris може продемонструвати хороші перспективи щодо захисту від хронічної хвороби нирок (ХХН). Повідомлялося, що кордицепін має протидіабетичну та протинефритну функцію. В одному дослідженні було виявлено що Cordyceps militaris завдяки кордицепіну сповільнює прогресування ХХН у людей, регулюючи окисно-відновний сигнальний шлях TLR4/NF-κB.

Кордицепс при захворюваннях дихальної сисеми

Традиційно O. sinensis використовувався для лікування респіраторних захворювань і, як повідомляється, може бути корисний при астмі та хронічному острому запалені легенів.

Кордицепс протипоказання та побічні ефекти

Кордицепс - один з найкращих лікарських грибів, відомий численними позитивними якостями щодо фармакологічної дії та вважається безпечним. Опубліковано деякі звіти про несприятливу поведінку шлунково-кишкового тракту, наприклад сухість у роті, нудоту та діарею (Zhou et al. 1998). У деяких пацієнтів спостерігалася алергічна реакція під час лікування штамом кордицепса, тобто CS-4 (Xu 1994). Пацієнтам, які страждають на аутоімунні захворювання, такі як ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак і розсіяний склероз, зазвичай рекомендується уникати його використання.

Повідомлень про вагітних і годуючих жінок все ще немає, але деякі дослідження на мишах показали, що кордицепс впливає на рівень тестостерону в плазмі (Huang та ін., 2004; Вонг та ін., 2007). 

Застереження.

Ця стаття не є рекомендацією з лікування, встановлення діагнозу або медичної консультації. Вміст носить суто інформативний характер. Зверніться за роз'ясненнями та консультацією до вашого лікаря або відповідного фахівця в галузі охорони здоров'я. 

Інформація про певні продукти наведені у ній не можуть використовуватися для діагностики, лікування усунення симптомів або запобіганню захворювань.

Джерела:

1. Pharmacological and therapeutic potential of Cordyceps with special reference to Cordycepin https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3909570/

2. Extraction of cordycepic acid from the fruiting body of Cordyceps militaris (L.) Tuong Ha Do, Hoang Chinh Nguyen https://doi.org/10.5114/bta.2019.87581

3. Puchkova TA., Babitskaya VG, Scherba VV. Influence of environmental factors on the formation of polysaccharides of the fungus Cordyceps militaris. Vesci nacyjanalnay akademii navuk Belarusi. Seryja biyalahichnykh navuk. 2010; 3:83–86. Russian.

4. Huang ZL, Jin JJ, Tong XM. The immunomodulatory effects of Cordyceps sinensis on dendritic cells derived from chronic myelogenous leukemia (CML). Journal Medicinal. Plants Research. 2011;5(24):5925–5932.

5. Smirnov DA, Babitskaya VG, Puchkova TA. Some biologically active substances from a mycelial biomass of medicinal caterpillar fungus Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. (Ascomycetes). International journal of Medicinal Mushrooms. 2009;11(1):69–76.

6. Ng TB, Wang, HX. Pharmacological actions of Cordyceps , a prized folk medicine. Journal Pharmacy. Pharmacologyl.2005;57:1509–1519.

7. Yu R, Wang L, Zhang H. Isolation, purification and identification of polysaccharides from cultured. Cordyceps militaris.

Fitoterapia. 2004;75:662–666.

8. Park SE, Kim J, Lee YW, et al. Antitumor activity of water extracts from Cordyceps militaris in NCI-H460 Cell Xenografted

Nude Mice. Journal Acupuncture. Meridian. Studies. 2009; 2(4):294–300.

9. Zhang W. Is an antitumour and Immunomodulatory effects of exopolysaccharide fraction from cultivated Cordyceps sinensis

(Chinese caterpillar fungus) on tumour-bearing mice. Biotechnology. Applied. Biochemistry. 2005;42(1):9–15.

10. Masuda M, Das ShK, Sakurai A. Production of cordycepin by a repeated batch culture of a Cordyceps militaris mutant obtained

by proton beam irradiation. Journal of Bioscience and Bioengineering. 2011;111(1):55–60.

11. Zhang R, Huang C, Fu C. Cordycepin (3’deoxyadenosine) suppressed HMGA2, Twist1and ZEB1dependent melanoma invasion

and metastasis by targeting miR33b. Oncotarget. 2015;6(12):9834–9853.

12. Kuo CF., Chen ChCh, Luo Yu. Cordyceps sinensis mycelium protects mice from group A streptococcal infection. Journal of

Medical Microbiology. 2005;54:795–802.

13. Babitskaya VG, Shcherba VV, Gvozdkova TS, et al. [Cordyceps militaris is the object of modern biotechnology].Uspekhi

medizinsoy mikologii [Advances in medical Mycology]. Moscow: [publisher unknown] 2007. p. 212–214. Russian.

14. Zhou X, Gong Zh, SuY. Cordyceps fungi: natural products, pharmacological functions and developmental products. Journal of

Pharmacy and Pharmacology. 2009;61:279–291.

15. Shih IL, Tsai KL, Hsieh C. Effects of culture conditions on the mycelial growth and bioactive metabolite production in

submerged culture of Cordyceps militaris. Biochemical Engineering journal. 2007;33(3):193–201.

16. Zhong S, Pan HJ, Fan LF. Polysaccharides of Cordyceps Species. Food Technology. Biotechnology. 2009;47(3): 304–312.

17. Kuo MC, Chang, CYu, Cheng TL. Immunomodulatory effect of exo-polysaccharides from submerged cultured Cordyceps

sinensis: enhancement of cytokine synthesis, CD11b expression, and phagocytosis. Journal Applied Microbiology and Biotechnology. 2007;75(4):769–775.

18. Jordan JL, Sullivan AM, Lee TD. Immune activation by a sterile aquatic extract of Cordyceps sinensis: mechanism of action. Immunopharmacological. Immunotoxicological. 2008;30(1):53–70.

19. Rozanov SE, Petrov AN. [Preparations based on Cordyceps mycelial culture as a promising method of immunotherapy]. In: Uspekhi medizinskoy mikologii. Materialy kongressa; 24−24 marta 2005 g.; Moskva, Rossiya [Advances in medical Mycology. Proceedings of the Congress; 2005 March 24–25; Moscow, Russia]. Moscow: [publisher unknown]: 2005. Volume 5. p. 278–279. Russian.

20. Seth R, Haider sinensis (USA), Mohan M. Pharmacology, phytochemistry and traditional uses of Cordyceps sinensis (Berk). Sacc. A recent update for future prospects. Indian journal of traditional knowledge. 2014;13(3):551–556.

21. Das A, Yoon SH, Lee SH, et al. An update on microbial carotenoid production: application of recent metabolic engineering tools. Applied Microbiology and Biotechnology. 2007; 77(3):505–512.

22. Gu YX, Wang ZS, Li SX, et al. Effect of multiple factors on accumulation of nucleosides and bases in Cordyceps militaris. Food Chemistry. 2007;102:1304–1309.

23. Park C, Hong SH, Lee JY, et al. Growth inhibition of U937 leukemia cells by aqueous extract of Cordyceps militaris through induction of apoptosis. Oncology Reports. 2005;13(6):1211–1216.

24. GuY, Wang Z, Yuan Q. The variations of antioxidant activity of Cordyceps militaris during the submerged fermentation. Electronic journal of biology. 2006;2(2):30–33.

 

 

Написати відгук
Увага: HTML не підтримується. Використовуйте звичайний текст.